Konfiguracja terminali płatniczych w popularnych programach

Płatności bezgotówkowe mają coraz większy udział w transakcjach sprzedażowych.
Od 1 stycznia 2022r. przedsiębiorcy posiadający kasę fiskalną powinni umożliwić klientom zapłatę za pomocą "instrumentu płatniczego".
Najbardziej popularnym tego typu urządzeniem jest terminal płatniczy.
Integracja urządzeń fiskalnych z terminalami nie jest obecnie prawnie wymagana ale korzystnie wpływa na funkcjonowanie sklepu.
Automatyczne przesyłanie kwoty do terminala ma 2 podstawowe zalety: przyśpiesza proces obsługi i eliminuje pomyłki personelu.
W popularnych programach magazynowych Subiekt GT, Subiekt Nexo, Pc-Market, Comarch Optima współpraca z terminalami jest zaimplementowana już od dawna...

Należy mieć na uwadze że przestawienie terminala w "tryb integracji" wymaga w pierwszej kolejności kontaktu z dostawcą sprzętu.
Dodatkowo należy się upewnić czy konkretny model jest na liście obsługiwanych przez nasz program.

Podstawowa konfiguracja w programie Subiekt GT:
W pierwszej kolejności trzeba przygotować specjalną kartotekę w kontrahentach:
Będzie ona "reprezentować" dostawcę terminala i będzie musiała mieć zaznaczoną opcję "Centrum autoryzacji kart płatniczych"


Następnie przechodzimy do Administracja/Słowniki/Płatności kartą przy sprzedaży.
Gdy nie mamy żadnej płatności typu karta to musimy ją dodać wskazując jako centrum autoryzacji kart płatniczych wcześniej utworzoną specjalną kartotekę.
Gdy mamy taką płatność to pilnujemy aby było aktywne zaznaczenie "Płatność dostępna dla terminali płatniczych"


Następnie musimy przejść do Administracja/Parametry/Parametry Subiekta
Na zakładce "Płatności" zweryfikować czy mamy aktywną naszą kartę płatniczą (tak jak na poniższym screenie).


To w zasadzie wszystkie czynności po stronie Subiekta GT. Teraz trzeba uruchomić program Kasiarz GT i przejść do sekcji Terminale płatnicze i wywołać Dodaj.
Trzeba w tym kroku wybrać odpowiedni terminal i nadać mu przyjazną nazwę.


Następnie na zakładce "Połączenie" wywołać przycisk Konfiguruj i ustawić parametry komunikacyjne odpowiadające naszej sytuacji (np. połączenie szeregowe COM lub pracę przez sieć).Podstawowa konfiguracja w programie Subiekt Nexo:
Jeśli w systemie nie mamy w ogóle kart jako środka płatniczego to zaczynamy od dodania specjalnej kartoteki reprezentującej firmę od której dierżawimy terminal.
Przechodzimy do Kartoteki/Klienci i za pomocą Dodaj/Instytycja/Podmiot cesyjny wywołujemy formularz.

Uzupełniamy wymagane dane i zapisujemy.


Następnie przechodzimy do Ewidencje dodatkowe/Konfiguracja i przechodzimy na "Formy płatności".
Za pomocą dodaj wywołujemy formularz i pilnujemy aby w typie płatności ustawić "Karta płatnicza przy sprzedaży" a w polu podmiot cesyjny wybrać wcześniej przygotowaną kartotekę.

W kolejnym kroku uruchamiamy SUZ (serwer urządzeń zewnętrznych). Jest to program który można doinstalować do systemu osobno (link do pobrania).
W SUZ-ie dodajemy ręcznie terminal dbając o wybór prawidłowego modelu i parametrów komunikacyjnych.

Po zapisaniu urządzenia w SUZ-ie przechodzimy z powrotem do Subiekta Nexo i przechodzimy do Handel/Urządzenia.
Za pomocą Dodaj/Urządzenie zewnętrzne umożliwimy "przechwycenie" dodanego wcześniej terminala.

Ponieważ w naszym przypadku SUZ był zainstalowany na tym samym komputerze co Subiekt Nexo to wybieramy "Urządzenie lokalne".

W kolejnym kroku powinien pojawić się wiersz z przygotowanym terminalem.
Wystarczy przeklikać kreator i integracja jest wykonana.

 

 

Podstawowa konfiguracja w programie PC-Market:
W przypadku PC-Marketa należy mieć zainstalowaną wersje 7.7 programu oraz wykupiony specjalny moduł do obsługi terminali (na każde stanowisko drukfisk).
Jeśli oba warunki mamy spełnione to w menu programu PC-Market dostępna będzie ścieżka:
Odbiorcy/Sprzedaż Detaliczna/Konfiguracja/Narzędzia PC-POS, terminal
Po wejściu do konfiguracji będą dostępne 2 zakładki:
- zakładka drukarka fiskalna która pozwoli na wskazanie urządzenia fiskalnego które ma być "sparowane" z konkretnym terminalem
- zakładka serwis kart płatniczych pozwalający na ustawienie parametrów terminala (zakładka ta jest praktycznie taka sama jak opisywana poniżej w przypadku PC-POS)
W niektórych przypadkach może być konieczne inicjalizowanie terminala za pomocą funkcji:
Odbiorcy/Terminal kart płatniczych/Inicjalizacja terminala

 

Podstawowa konfiguracja w programie PC-POS:
W przypadku PC-POS dodatkowo jest wymagane wykupienie odpowiednich modułów współpracy z terminalami płatniczymi.
Program pozwala na rozbudowę integracji w bardzo szerokim zakresie np. pre-paidy, cashback.
Podstawowa konfiguracja która pozwoli na automatyczne przesyłanie kwoty do terminala jest bardzo prosta.
Po zalogowaniu się do zaplecza administracyjnego pc-posa (fabrycznie login 999 hasło 999) należy przejść do Konfiguracja/Lokalne parametry programu.


Następnie przejść na zakładkę Serwis kart płatniczych i uzupełnić odpowiedniego dostawcę oraz parametry komunikacyjne.

 

 

Podstawowa konfiguracja w programie Comarch Optima
W przypadku programu Comarch Optima należy zadbać o zdefiniowanie rodzaju terminala i jego parameterów komunikacyjnych.
Trzeba przejść do Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy:Obowiązkowo należy zdefiniować formę płatności typu karta i wskazać jej powiązanie z terminalem.
Zrobimy to w Firma/Kasa Bank/Formy płatności:Ważne jest tez zweryfikowanie uprawnień operatora pod kątem rejestru powiązanego z wykorzystaną do tego celu formą płatności:
KASA BANK/Rejestry kasowo-bankowe/Lista rejestrów kasowych/bankowych.
Otwarcie przyporządkowanego rejestru i weryfikacja zakładki ZAKAZY.

Należy pamiętać również że optima umożliwia płatność częściowo kartą - można tego dokonać na konkretnym dokumencie przechodząc na zakładkę "Płatności".

 

 

 

 

O NAS

Doświadczenie w branży IT - od 2002 roku.
Zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych dla firm.
Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego.
Służymy pomocą klientom indywidualnym, firmom, instytucjom.

PARTNERZY